Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Částečná a úplná uzavírka silnic v obci Velké Kunětice v obci Supíkovice 4. 4. 2022

S platností od 1.8.2022 dojde k plánovanému přechodu do Termínu 2 úplné uzavírky v obci Velké Kunětice, proto zasíláme v příloze schválené výlukové jízdní řády linek 950119 a 950121 platné od 1. 8. 2022. Platnost výlukových jízdních řádů je nastavena do 30. 11. 2022, kdy předpokládáme ukončení poslední z aktuálních uzavírek – úplné uzavírky silnice II/456 v místě mostu přes Vidnávku v Žulové.

O případných změnách v souvislosti s uzavírkami Vás budeme informovat.

Bližší informace o uzavírce včetně podrobného popisu změn ve vedení autobusové dopravy a výlukové jízdní řády naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/uplna-uzavirka-silnice-iii-4578-v-obci-velke-kunetice-2/.

*******************************************************

Na základě požadavku zhotovitelské společnosti KARETA s.r.o. dochází s platností od 15. 6. 2022, v důsledku již probíhající uzavírky v obci Velké Kunětice, ke změně podmínek pro vedení autobusových linek 950115, 950119950121.

Stavební práce jsou nově rozděleny do dvou termínů a úseků:

Termín 1: 15. 6. 2022 – 31. 7. 2022 úplná uzavírka silnice III/4578 od budovy OÚ po budovu bývalé školy č. p. 7 v obci Velké Kunětice – včetně BUS.

Termín 2: 1. 8. 2022 – 31. 10. 2022 úplná uzavírka silnice III/4578 od RD č. p. 149 do MK k zámku v obci Velké Kunětice – včetně BUSzačne až po dokončení předchozího úseku.

  • Na zmíněné linky 950119 a 950121 budou ve druhém termínu vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. Jízdní řády Vám po schválení obratem zašleme.

Informace o probíhající uzavírce do 14. 6. 2022 naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/uzavirka-silnic-v-obcich-velke-kunetice-a-supikovice/.

Nové aktuální informace o uzavírce od 15. 6. 2022 včetně popisu změn ve vedení autobusové dopravy naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/uplna-uzavirka-silnice-iii-4578-v-obci-velke-kunetice-2/.

************************************************

V důsledku budování kanalizační sítě dojde v termínu od 15. 4. 2022 do 31. 10. 2022 k částečné uzavírce silnic II/455, II/457 a III/4578 v obci Velké Kuněticeúplné uzavírce silnic III/4578 v obci Velké Kunětice a II/455 v obci Supíkovice.

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 950115, 950119, 950121 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů a úseků:

V termínu 15. 4. 2022 – 31. 10. 2022 částečná uzavírka silnic II/455, II/457 a III/4578 v obci Velké Kunětice – mimo BUS

V termínu 15. 4. 2022 – 31. 7. 2022 úplná uzavírka silnice III/4578 od místní komunikace k zámku po místní komunikaci k hřbitovu v obci Velké Kunětice – mimo BUS

V termínu 20. 5. 2022 – 23. 5. 2022 úplná uzavírka silnice II/455 v obci Supíkovice – včetně BUS

V termínu 15. 7. 2022 – 31. 10. 2022 úplná uzavírka silnice III/4578 od místní komunikace k zámku směr Supíkovice v obci Velké Kunětice – mimo BUS

Bližší informace o uzavírce včetně popisu změn ve vedení autobusové dopravy naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/uzavirka-silnic-v-obcich-velke-kunetice-a-supikovice/.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů