Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU ŽULOVSKO 2021 – 2031

VÝPIS USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva obce Velká Kraš konaného dne 17.12.2020

Usnesení 21/8: Zastupitelstvo obce schvaluje Strategii rozvoje Mikroregionu Žulovsko 2021-2031.

ARSY line - creation of websites and e-shops