Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Prohlášení o přístupnosti

2AAAA23231 se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky https://www.velkakras.cz v souladu se zákonem 99/2019 Sb. a dalšími vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2012.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku https://www.velkakras.cz.

Stav souladu

Tato webová stránka je plně v souladu s Metodickým pokynem k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a splňuje kritéria stanovená mezinárodním standardem pro přístupnost Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 v úrovni AA.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 04.06.2021.
Prohlášení bylo vypracováno metodou vlastního posouzení provedeného subjektem 2AAAA23231.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek, můžete psát na adresu podatelna@velkakras.cz , nebo nás kontaktujte telefonicky +420 584 436 141. 

Postupy pro prosazování práva

V případě, že nebudou Vaše nároky uspokojeny, můžete se obrátit na Ministerstvo vnitra.

ARSY line - creation of websites and e-shops