Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

STRATEGIE ROZVOJE OBCE VELKÁ KRAŠ PRO LÉTA 2021–2027

VÝPIS USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva obce Velká Kraš konaného dne 09.10.2019

Usnesení 9/5.2: Zastupitelstvo obce projednalo materiál „Vytvoření strategických dokumentů pro svazek obcí Mikroregionu Žulovsko“ dle důvodové zprávy, schvaluje vytvoření osmi strategických dokumentů pro jednotlivé členské obce a strategický dokument rozvoje mikroregionu, dle důvodové zprávy, ukládá OÚ zaslat výpis usnesení mikroregionu Žulovsko.

ARSY line - creation of websites and e-shops