Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

O obci

Obec Velká Kraš je jedna z nejstarších osídlených lokalit na Jesenicku. První zmínky o Velké Kraši pocházejí z poloviny 13. století asi z roku 1256. Velká Kraš vznikla spojením Kraše Malé, Fojtovy, Velké a Hukovic, jejichž osu tvoří tok řeky Vidnávky. Obec správně spadala od roku 1973 pod Vidnavu a v roce 1990 se osamostatnila. Obecní katastr o rozloze 2150ha zaujímá úrodnou část Vidnavské nížiny na severu při státní hranici s Polskem, západně od Vidnavy, na jihu tvoří okraj Žulovská pahorkatina. Na území  Velké Kraše se nachází nejnižší nadmořský bod Jesenického okresu 221 m.n.m., v místě, kde jej opouští řeka Vidnávka. Nejvyšší nadmořské výšky dosahuje ostrovní hora Smolný 440 m.n.m.

  1. Možná nevíte, že...Velká Kraš byla od 19. století střediskem těžby a zpracování kamene
  2. jedním ze zdejších podniků byla v letech 1908-1945 kamenosochařská firma akademického sochaře J. Obetha (1874-1961).
  3. v Hukovicích od roku 1873 fungoval lihovar, později likérka a výrobna ovocných šťáv.

Památky a zajímavosti

  1. Kostel sv. Floriána z druhé poloviny 18. století
  2. Kostel Panny Marie z druhé poloviny 18. století a počátku 19. století
  3. Památný strom Paukův jilm
  4. Památník obětem války a násilí
  5. Venušiny misky
  6. Venkovní expozice bludných balvanů
ARSY line - creation of websites and e-shops