Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Datum vyvěšení:12. 4. 2024/Datum stažení:29. 4. 2024

na sil. č. II/456, III/4562, III/4563, III/4576, III/4538 a místních komunikacích v k.ú. Černá Voda, Nová Červená Voda, Stará Červená Voda, Velké Kunětice, Vidnava, Fojtova Kraš, Velká Kraš, Kobylá nad Vidnavkou, Tomíkovice, Žulová, Dolní Skorošice, pro užití dopravních značek a zařízení v rámci realizace stavby „Silnice II/456 Žulová – Stará Červená Voda, dokončení úseku“ – rekonstrukce komunikace, podle ustanovení § 61 odst. 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích v termínu po dobu trvání úplné uzavírky

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů