Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Žádost o informace 1-2017

Datum vyvěšení:6. 8. 2021/Datum stažení:N/A

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů