Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Program Ministerstva kultury ČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" v roce 2012

Datum vyvěšení:10. 12. 2012/Datum stažení:N/A

Ministerstvo kultury poskytlo účelový finanční příspěvek ve výši 195 000,-Kč na obnovu nemovité kulturní památky – Kaple Panny Marie ve Velké Kraši, k. ú. Hukovice u Velké Kraše, obec Velká Kraš, okres Jesník, kraj Olomoucký, v rozsahu těchto udržovacích prací – oprava podlah a vnitřních omítek a další související práce.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů