Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015 Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti

Datum vyvěšení:30. 1. 2014/Datum stažení:N/A

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti


Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

V letech 2012 - 2013 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

V období od 2.4.2013 do 30.11.2013 bylo v obci Velká Kraš v rámci projektu podpořeno 16 pracovních místo na VPP za 1642770,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 1396355,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 246415,- Kč. 

VPP se rozumí časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí.

Cílem a přínosem tohoto projektu je zejména udržení a obnovení základních pracovních návyků, motivace k práci a získání finančních prostředků z pracovní činnosti, nikoliv ze sociálních podpor.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů