Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Projekt Energetické úspory pro MŠ Velká Kraš

Datum vyvěšení:17. 12. 2013/Datum stažení:N/A

Projekt, realizovaný v roce 2013, byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí. Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí Oblast podpory 2.1 – Zlepšení kvality ovzduší  

Smlouva o poskytnutí dotace č. 12112422  byla podepsána dne 22. 11. 2013

Identifikační číslo projektu:
Datum zahájení projektu:
Datum ukončení projektu:
Celkové uznatelné náklady projektu:
Příspěvek z fondu EU:
Příspěvek SFŽP ČR:
Příspěvek Obce Velká Kraš:

 EDS 115D212000988  
 13. 4. 2012
 28. 2. 2014     
 6 641 867  Kč   100% 
 5 645 587  Kč     85%
 332 093  Kč       5%
 664 187  Kč     10%

POPIS PROJEKTU:

Projekt řešil zateplení pláště budovy a stropu, výměnu oken, dveří MŠ a výměnu kotle na tuhá paliva.

CÍLEM PROJEKTU je: 

-      snížení emisí Eps do ovzduší o cca 0,53t/rok.

 

Řídící orgán:MINISTRSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zprostředkující subjekt:STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Příjemce dotace:Obec Velká Kraš

 

REALIZACE PROJEKTU:

Projektová dokumentace:  KARYO spol . s r .o. Žulová

Poradenství, zpracování a administrace žádosti: IWWAL s.r.o. Kroměříž

Technický dozor: Josef Omelka

Zakázku realizovala firma Stavitelství Knotek s.r.o. Velké Kunětice

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů