Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Úplná a částečná uzavírka silnice III/45319 ul. Lipovská v Jeseníku

Datum vyvěšení:4. 4. 2024/Datum stažení:31. 10. 2024

Chtěli bychom Vás touto cestou informovat, že z důvodu stavebních prací na rekonstrukci kanalizační sítě dojde v termínu od 8. 4. 2024 do 31. 10. 2024 k úplné a částečné uzavírce silnice III/45319 ul. Lipovská v Jeseníku.

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 950113, 950116, 950117, 950118, 950120, 950126 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

Etapa 1: 8. 4. 2024 – 16. 6. 2024 – úplná uzavírka silnice III/45319 ul. Lipovská – včetně BUS

  • Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou.
  • V příloze přikládáme přepravní opatření týkající se změny obsluhy zastávek Jeseník,nemocnice a Jeseník,Lipovská

 

Etapa 2: 17. 6. 2024 – 31. 10. 2024 – částečná uzavírka silnice III/45319 ul. Lipovská – mimo BUS

  • Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky.

Bližší informace o uzavírce včetně popisu změn ve vedení autobusové dopravy naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/uplna-a-castecna-uzavirka-silnice-iii-45319-ul-lipovska-v-jeseniku/.


S pozdravem

 Iveta SPÁČILOVÁ

odborný dopravní referent

odbor řízení dopravy a dopravních systémů

tel: +420 587 336 652

e-mail: spacilova@kidsok.cz

 

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů