Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Usnesení č.24

Datum vyvěšení:10. 5. 2016/Datum stažení:N/A

z 24. jednání Zastupitelstva Obce Velká Kraš , konaného dne 27.04.2006

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

ad 3) Zprávu o plnění usnesení č.23

ad 4) Protokol o výsledku  veřejné kontroly MŠ Velká Kraš

ad 5) Protokol o výsledku  veřejné kontroly Obce Velká Kraš.

ad 8) Nařízení vlády-měsíční odměny a příplatky pro uvolněné a neuvolněné funkcionáře obcí.

ad 12)b)  Pozvánka SONS ČR

ad 12)c)  Nabídka služeb Silvie Šímová

ad 12)d)  Petice ČSSD

ad 12)e)   Smlouva o nájmu části nemovitost Kamil Juřík

ad 12)f)   Zamítnutí žádosti o dotaci na opravu kostel

ad 12)g)  Energorozvody s.r.o.- el. přípojka.

ad 12)h)  Laboratoř Morava školení bazény

ad 12)i)  Oznámení ředitelky MŠ Velká Kraš o odchodu do důchodu

ad 12)j)  Poznávejme země EU v oblasti agroturistiky

ad 13)a)  Oprava cesty u hřbitova

Zastupitelstvo obce schvaluje :

ad 1) Program jednání ZO.

ad 2) Zapisovatele a ověřovatele zápisu.

ad 6) Rozpočtové změny č.1 Obce Velká Kraš pro rok 2006

          změna na straně příjmů Kč+31200,-- , změna na straně výdajů Kč+31200,--

ad 7 Zastupitelstvo obce schvaluje akci „ Oslavy 750. let od založení obce Velká Kraš“, která

          se bude konat ve dnech 1., 2. a 3. září 2006 a Obec Velká Kraš má zajištěny finanční

          prostředky  tj. 100%  krytí tohoto projektu.

ad 9)  Žádost na příspěvek pro Český svaz včelařů Velká Kraš

ad 11) Dodatek ke smlouvě o kauci a podmínky přidělení bytů(zaplacení kauce)  

ad 12)a) Příspěvek  pro České dráhy- oslavy 110. let provozu železnice

ad 13)b)  Zřizovací listinu Obecní knihovny Velká Kraš a knihovnici V.Švajkovou

Zastupitelstvo obce zamítlo :

ad 10)  Žádost na snížení poplatků za internetová služby v knihovně

Zastupitelstvo obce ukládá :

Starostovi obce:

ad 3)10)a) Vypracovat novou smlouvu se správcem obecního vodovodu.

termín : 31.07.2006

ad 3)7)g) Sepsat smlouvu na čerpání půjčky s FRB na výměnu oken v domě č.309 Fojtova Kraš západní    

strana a zajistit odbornou firmu která vyřeší problémy s odpady a jímkou u tohoto domu.

termín :  30.06.2006

ad 3)13)a) Prověření stavu místních komunikací ,zjištění nákladů na opravy .

termín :  31.05.2006

ad 13)b) Dohodnout s ředitelkou MŠ způsob chodu a financování tělocvičny.

termín : 31.10.2006

Ve Velké Kraši  dne 27.04.2006

Jan  Novosád                                                                Jiří Čecháček

starosta                                                                          místostarosta

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů