Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Venušánkova zahrada

Datum vyvěšení:12. 9. 2012/Datum stažení:N/A

Projekt je spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogram 117D81500. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo podepsáno dne 24.8.2012.

Identifikační číslo projektu : 117D815002135

Datum zahájení projektu :      1.  4.  2012

Datum ukončení projektu :           31. 10.  2012

Celkové náklady projektu :           480 480 Kč    100%

Příspěvek Stát.rozpočtu ČR :        336 336 Kč      70%

Příspěvek Obce Velká Kraš :         144 144 Kč      30%


POPIS PROJEKTU:

Realizace herních prvků pro děti ve věku 3 – 15 let v prostorách zahrady MŠ a bývalého školního hřiště ve Velké Kraši.

Zajímavostí je, že s prvotním nápadem na vybudování dětského hřiště přišly děti z MŠ, které při výtvarné výchově na téma „Jak změnit naši vesničku“ namalovaly právě dětské hřiště. Obrázky dětí překvapily originalitou, fantazií a zaujetím pro tuto věc. Paní učitelky pak osobně tlumočily přání našich nejmenších zastupitelstvu obce a předaly obrázky paní starostce. 


CÍLEM PROJEKTU je:

- nabídnout našim dětem a široké veřejnosti možnost společně trávit volný čas

- vytvořit bezpečné a kreativní prostředí pro hry dětí, které posilují jejich zručnost a fyzickou zdatnost

- posilovat pocit sounáležitosti se svým rodištěm

- podpořit vzájemnou komunikaci s ostatními dětmi, rodiči, občany.


REALIZACE PROJEKTU:

Zpracování a administrace žádosti o dotaci:

Artory, s.r.o. Šumperk

Projekt dětského hřiště vypracovala a realizovala firma

Hřiště, s.r.o. Brno


ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů