Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Vodné a stočné

Datum vyvěšení:1. 2. 2024/Datum stažení:N/A

Vodné: 22 Kč + 12% DPH = 24,64 Kč/m3 včetně DPH

Stočné: 45,45 Kč + 12% DPH = 50,90 Kč/m3 včetně DPH 

Platba se provádí na základě vystavené faktury

- bezhotovostní platbou na účet obce                                         

- na pokladně OÚ (lze hradit kartou).


Usnesením starosty č. 1/2023 bylo schváleno:                                                                         

Provádět odečty stavů vodoměrů a vyúčtování vodného a stočného čtvrtletně a to v termínech:   

první týden v měsíci březnu, červnu, září, prosinci.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů