Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Voličský průkaz - žádost

Datum vyvěšení:17. 4. 2024/Datum stažení:10. 6. 2024

Žádost o voličský průkaz může být úřadu doručena ode dne vyhlášení voleb, nejpozději však 7 dnů přede dnem voleb při písemném podání, resp. až do 2 dnů přede dnem voleb při osobním podání žádosti.

Podání v listinné podobě musí být opatřené úředně ověřeným podpisem voliče. Podání v elektronické podobě musí být zasláno prostřednictvím datové schránky fyzické osoby.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů