Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Výpis usnesení 17. zasedání ZO

Datum vyvěšení:25. 9. 2008/Datum stažení:N/A

Výpis usnesení 17. zasedání ZO

VÝPIS USNESENÍ 

ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Velká Kraš
konaného dne 8. září 2008

Usnesení 17/2: Program 17. zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Usnesení 17/3: Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatelé zápisu Ing. Dagmar Fomiczewovou a Miroslava Šuláka.

Usnesení 17/5: Zastupitelstvo obce bere na vědomí prezentaci firmy NEPTUN PRESSKAN, spol.s r.o. o principu fungování tlakové kanalizace, možnostech vybudování kanalizace v obci a jejím financování.

Usnesení 17/6:  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny č. 3  na straně příjmů 688.600,- Kč a na straně výdajů 3.288.600,- Kč a financování 2.600.000,-Kč.

Usnesení 17/7.1:  Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost Vlastivědného muzea v Olomouci o povolení sondy k odběru křemenné hmoty v dobývacím prostoru Velká Kraš. V dobývacím prostoru není povolena hornická činnost.

Usnesení 17/7.2:  Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce prodat část pozemkové parcely p.č. 122/1 v k.ú. Malá Kraš.

Usnesení 17/7.3:  Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemkové parcely o výměře 182 m2 z pozemkové parcely č.  808 a část pozemkové parcely o výměře 173 m2 z pozemkové parcely č.  810 v k.ú. Fojtova Kraš, panu Františku Samuelovi, Velká Kraš č.p. 431. Nájemné je stanoveno ve výši 1,- Kč/rok za m2.

Usnesení 17/7.4:  Zastupitelstvo obce ukládá Jiřímu Čecháčkovi, Vilému Nitschemu, aby posoudili technický stav buněk z hraničního přechodu Kalków, které nabízí k odprodeji město Vidnava.

Usnesení 17/7.5:  Zastupitelstvo obce bere na vědomí nabídku KT  VIDNAVA s.r.o., Velká Kraš.  KT  VIDNAVA s.r.o nabízí obci Velká Kraš  dar obci : budovu s č.p.340, p.č. stavební 55 v k.ú. Fojtova Kraš a budovu bez č.p., p.č. stavební 24 v k.ú. Fojtova Kraš za spoluúčast obce v projektu rekultivace pozemků v objektu bývalé šamotárny.

Usnesení 17/8.1:  Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na kulturní dům Velká Kraš 126 paní Věře Kopecké od 1.1.2009 do 31.12.2009.

Usnesení 17/8.3:  Zastupitelstvo obce schvaluje provedení stavby : úprava Vidnavky v k.ú. Hukovice u Velké Kraše/ Vodohospodářská projekce.

 

Vlasta Kočí, starostka                                                         

 

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů