Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Výpis usnesení 26. zasedání ZO

Datum vyvěšení:18. 9. 2009/Datum stažení:N/A

Výpis usnesení 26. zasedání ZO

 

VÝPIS USNESENÍ

z 26. zasedání Zastupitelstva obce Velká Kraš
konaného dne 24.08. 2009   

Usnesení 26/2: Program 26. zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Usnesení 26/3: Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatelé zápisu Josefa Horáka a Miroslava Šuláka.

Usnesení 26/4.1 : Zastupitelstvo obce schvaluje závazné podmínky  Kupní smlouvy mezi Oldřichem Novákem a Obcí Velká Kraš na nemovitost p.č.52 a p.č.108/21 o celkové výměře 21 000 m2v k.ú. Fojtova Kraš.

Usnesení 26/5 : Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny č.5 na straně příjmů 1 333 630,-Kč a na straně výdajů 1 333 630,-Kč.

Usnesení 26/6 : Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny č.6 na straně příjmů 206800,-Kč a na straně výdajů 206800,-Kč.

Usnesení č. 26/7.1.: Zastupitelstvo obce schvaluje  prodej  parcely č.1608 včetně staveb o výměře1321 m2 v k.ú Velká Kraš, budovu bez čp. na  parcele 154 o výměře 73 m2 v k.ú Velká Kraš, část pozemku na parcele č.878 o výměře cca 500 m2 v k.ú Velká Kraš. (dle znaleckého posudku  č.701-147/09 se jedná o část pozemku o výměře 400 m2).

Usnesení 26/7.2  Zastupitelstvo obce schvaluje odpis pohledávek za roky 2005-2006 v celkové výši 10 590,- Kč jedná se o pohledávky za komunální odpad .

Usnesení 26/7.3 Zastupitelstvo obce  schvaluje podání žádosti obce o úplatný převod zemědělského pozemku  par.č.103/3, zahrada  o výměře 1658 m2 v k.ú. Fojtova Kraš a úplatný převod zemědělského pozemku par.č.103/3, zahrada o výměře 1658 m2 v k.ú. Fojtova Kraš.

Usnesení 26/7.4 Zastupitelstvo obce ukládá stavební komisi zpracovat na příští zasedání návrh řešení  protipovodňového opatření v k.ú. Hukovice u Velké Kraše.


Vlasta Kočí starostka


ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů