Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Výzva k podání nabídek-Rekonstrukce obecních bytů č. 6 v obytném domě č.p.185, 79058 Velká Kraš

Datum vyvěšení:14. 2. 2022/Datum stažení:1. 3. 2022

Zastupitelstvo obce Velká Kraš na svém zasedání dne 17.2.2022 upravilo podmínky „Výzvy k podání nabídek na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“. 

Nová platná výzva je zde:

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů