Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Zpráva o výskytu vlka v oblasti Rychlebských hor 18. 5. 2022

Pravděpodobně jste v posledních dnech zaznamenali zprávu o výskytu vlka v oblasti Rychlebských hor. Podle některých kolujících videí je vlk zraněný a tudíž může začít vyhledávat dostupnější zdroje potravy v okolí obcí (hospodářská zvířata, odpadky apod.). Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, jako státní instituce pověřená ministerstvem též pro problematiku návratu vlků v ČR, má zpracovaný tzv. pohotovostní plán, který má řešit výskyt právě takových problematických jedinců vlka. Snažíme se proto získat co nejvíce informací, abychom mohli adekvátně a včas reagovat. Prosíme Vás tedy o spolupráci a budete-li mít informace ohledně výskytu vlka/vlků v oblasti, prosím kontaktujte nás. Můžete také informovat chovatele ve svém okolí, aby co nejvíce zabezpečili svá zvířata.

Děkujeme.

Více informací najdete na našich stránkách: https://www.navratvlku.cz/

S pozdravem

Vít Slezák


-----------------------------------------------------------------------------

Mgr. Vít Slezák

Oddělení sledování stavu biodiverzity - vedoucí oddělení


Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Regionální pracoviště Olomoucko

Správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky

Šumperská 93, Jeseník 790 01

T: 951 425 107, M: 724 800 687

www.nature.cz


PŘÍRODA JE NAŠE DĚDICTVÍ I BUDOUCNOST
ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů