Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu

Datum vyvěšení:23. 5. 2024/Datum stažení:27. 6. 2024

oprávněného: CEC Praha a.s., se sídlem Pobřežní 18/16, Praha 8 - Karlín 186 00, IČ: 25673394, práv.zástupce JUDr.Václav Vladař, advokát se sídlem Borská 13, Plzeň               proti povinnému: Jaromír Jadavan, bytem Velká Kraš čp.132, Velká Kraš 790 58

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů