Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Informace k údajnému uzavření hranic s Polskem 8. 9. 2023

Vážení občané,

v posledních dnech se na sociálních sítích šíří nepodložené a především nepravdivé informace o tom, že by měli policisté v dohledné době uzavřít na Jesenicku místa určená pro malý pohraniční styk s Polskem. Upozorňujeme, že v rámci vypracované žádosti se jedná pouze o nastavení možných budoucích opatření pro případ, že by došlo ke znovuzavedení ochrany státní hranice. Stanovená opatření by v takové situaci měla přispět Policii ČR k zefektivnění plnění jejich úkolů.

por. Bc. Petra Vaňharová
komisař

+420 974 766 207
+420 725 277 979

petra.vanharova@pcr.cz

 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
kancelář ředitele krajského ředitelství
oddělení tisku a prevence

Tř. Kosmonautů 189/10
779 00 Olomouc

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů