Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Místní poplatky

Datum vyvěšení:1. 2. 2024/Datum stažení:N/A

Seznam poplatků pro rok 2024

Poplatek za odpady

Sazba poplatku: 500 Kč / osoba, rok

Splatnost jednorázově do 31. 5. 2024

Poplatek lze uhradit                                                                                                                   

- na pokladně OÚ (lze hradit kartou)                                                                                           

- bezhotovostní platbou na účet obce 131880474/0300, variabilní symbol 1345 - do zprávy pro  příjemce uveďte adresu a počet osob (např. Kraš 888, 4 osoby).

Nutno vyzvednout v kanceláři nalepovací známku na popelnici!

Poplatek za psy 

Sazba poplatku: 100 Kč za prvního a 150 Kč za každého dalšího psa

Splatnost jednorázově do 31. 5. 2024

Poplatek lze uhradit                                                                                                                       

- na pokladně OÚ (lze hradit kartou)                                                                                              

- bezhotovostní platbou na účet obce 131880474/0300, variabilní symbol 1341 - do zprávy pro příjemce uveďte majitele psa (např. Nováček, Kraš 888).

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů