Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Návrh rozpočtu 2009

Datum vyvěšení:20. 1. 2009/Datum stažení:9. 2. 2009

VÝDAJE
ParagrafPopisVýdaj 2009Skut.08
2119Záležitosti těžebního průmyslu20002000
2212Silnica-Místní komunikace,mosty20000011889044,2
2310Pitná voda380000486200
3111Předškolní zařízení - MŠ250000210000
3113Základní školy370000303414
3141Školní stravování - MŠ140000120000
3314Činnost knihovnická3000077220,5
3319Ostatní záležitosti kultury/muzeum3400033879,8
3322Zachování a obnova kulturních památek100006713,14
3399Ostatní záležitosti kultury/SPOZ120000111140
3419Koupaliště,tělocvična,hřiště5500001192469,75
3421Využití volného času dětí a mládeže3000054129
3612Bytové hospodářství300000503833,26
3613Nebytové prostory250000109937,5
3631Veřejné osvětlení220000224999,11
3632Pohřebnictví3000030000
3634Lokální zásobování teplem - větrná elektrárna5000031400,5
3721Sběr a svoz nebezpečných odpadů5000050725,5
3722Sběr a svoz komunálních odpadů480000460205,5
3726Využívání a zneškonování ostatních odpadů150000139884
3745Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň280000272982,65
4351Pečovatelská služba6700067000
5512Požární ochrana120000189321,72
6112Zastupitelstvo obce900000861275,02
6171Regionální a místní správa27101304817105,38
6310Obecné výdaje z finančních operací335000398026,87
6320Pojištění7000071670
6330Převody vlastním fondům 647001037013,63
6399Ostatní finanční operace190080190080
6409Ostatní činnosti jinde nezařezené/rezerva6246,78442000
    
    
 Finanční výpomoc půjčka SMOJ800 000 
 Finanční výpomoc půjčka FRB700000 
 GEMB 8x52000416000624000
 GEMB 12x47200566400330400
    
  10871556,7825338071
PŘÍJMY
 PopisPříjmy 2009Skut.08
01111/Daň z příjmu FO-ZČ14000001358440
01112/Daň z příjmu FO-SD200000168629,9
01113/DPFO-kapitálové výnosy118000118797
01121/DPPO20400002038530
01122/DPPO-obec190080190080
01211/DPH26000002612641
01337/Poplatek za KO381650382309
01341/Poplatek za psa1555015150
01344/poplatek ze vstupného1000011220
01345/Popaltek z ubytovacích kapacit1000602
01361/Správní poplatky100008760
01511/Daň z nemovitosti960000958443,99
02460/Splátky půjč. prostředků od obyvatel4000075498,53
04112/Neinvestiční přijaté transféry od krajů7560066000
04134/Převody z rozpočtových účtů647001037013,63
    
    
    
1019Příjmy z pronájmů pozemků810013811,52
2310Pitná voda230000198108
3314Činnost knihovnická500480
3399Ostatní záležitosti kultury-příjmy1140011366
3419Koupaliště-příjmy288000287910
3419Tělocvična8000 
3612Byty-nájmy580000574723
3613Nebytové prostory-nájmy87000117404
3634Větrná elektrárna-výroba el.700000688501,9
3726Využívání separ.odpadů5600056589,6
3745Péče o vzhled obce-za služby20000310975
6171Činnost místní správy-kopírování,fóliování62000166678
6310Obecné příjmy-úroky z BÚ3000033237,76
    
 Zůstatek FRB k 31.12.2008533 658,17 
 Zůstatky na BÚ k 31.12.2008150318,61 
  10871556,7811501899,8
ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů