Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Úřední deska

Všechny dokumenty zveřejněné na elektronické úřední desce jsou k nahlédnutí na fyzické úřední desce, a to po dobu minimálních zákonem stanovených lhůt dle typu dokumentů. Poté je dokument z elektronické úřední desky automaticky sňat a záznam o jeho zveřejnění zůstává archivován v databázi Obecního úřadu ve Velké Kraši. Doba zveřejnění na elektronické úřední desce se shoduje s dobou zveřejnění dokumentu na fyzické úřední desce. Fyzická úřední deska je umístěna před budovou Obecního úřadu ve Velké Kraši a je veřejnosti nepřetržitě přístupná.

Co hledáte

Seřadit dle

Sekce

0 dokumentů

Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu

oprávněného: CEC Praha a.s., se sídlem Pobřežní 18/16, Praha 8 - Karlín 186 00, IČ: 25673394, práv.zástupce JUDr.Václav Vladař, advokát se sídlem Borská 13, Plzeň    …

Datum vyvěšení:23. 5. 2024

Datum stažení: 27. 6. 2024

0 dokumentů

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Datum vyvěšení:23. 5. 2024

Datum stažení: 9. 6. 2024

0 dokumentů

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce dne 16.5.2024

Datum vyvěšení:23. 5. 2024

Datum stažení: N/A

0 dokumentů

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Datum vyvěšení:20. 5. 2024

Datum stažení: 4. 6. 2024

0 dokumentů

Úplná a částečná uzavírka silnice III/45319 ul. Lipovská v Jeseníku

v termínu od 8. 4. 2024 do 31. 10. 2024 dojde k úplné a částečné uzavírce silnice III/45319 ul. Lipovská v Jeseníku<…

Datum vyvěšení:17. 5. 2024

Datum stažení: 31. 10. 2024

0 dokumentů

Výlukové jízdní řády od 21. 5. 2024 do 31. 5. 2024

k etapě plánované uzavírky silnice II/456 v obci Černá Voda – průtah obcí

Datum vyvěšení:17. 5. 2024

Datum stažení: 1. 6. 2024

0 dokumentů

Rozšíření ubytovací kapacity v areálu koupaliště Velká Kraš

Datum vyvěšení:17. 5. 2024

Datum stažení: N/A

0 dokumentů

Rekonstrukce školní kuchyně a varny

Datum vyvěšení:17. 5. 2024

Datum stažení: N/A

0 dokumentů

Schválený závěrečný účet obce za rok 2023

Datum vyvěšení:17. 5. 2024

Datum stažení: 30. 6. 2024

0 dokumentů

Záměr obce prodat pozemek

p.č. 119/2 v k.ú. Velká Kraš o výměře 171 m2, zahrada.


Datum vyvěšení:17. 5. 2024

Datum stažení: 3. 6. 2024

0 dokumentů

Záměr obce o směně pozemků

p.č. 677/1, ostatní plocha o výměře 267m2 v k.ú. Hukovice u Velké Kraše, dle gp č. 198-48/2024


Datum vyvěšení:17. 5. 2024

Datum stažení: 3. 6. 2024

0 dokumentů

Záměr obce prodat pozemek

p.č. 432/12 v k.ú. Fojtova Kraš o výměře 184 m2, ostatní plocha, dle gp č. 176-33/2024 ze dne 6.5.2024.


Datum vyvěšení:16. 5. 2024

Datum stažení: 3. 6. 2024

0 dokumentů

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy

Výjimka, opatření a souhlas týkající se povolení regulace vlka obecného a jeho kříženců na území Olomouckého kraje v kompetenci Krajského úřadu Olomouckého…

Datum vyvěšení:10. 5. 2024

Datum stažení: 27. 5. 2024

0 dokumentů

Usnesení starosty č. 17/2024

Datum vyvěšení:10. 5. 2024

Datum stažení: N/A

0 dokumentů

Oznámení o prvním zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 7. a 8. června 2024

Datum vyvěšení:9. 5. 2024

Datum stažení: 9. 6. 2024

0 dokumentů

Oznámení o konání opakované dražby

Datum vyvěšení:9. 5. 2024

Datum stažení: 12. 6. 2024

0 dokumentů

Usnesení starosty č. 16/2024

Datum vyvěšení:1. 5. 2024

Datum stažení: N/A

0 dokumentů

Usnesení starosty č. 15/2024

Datum vyvěšení:30. 4. 2024

Datum stažení: N/A

0 dokumentů

Rozpočtové opatření č. 3/2024

Datum vyvěšení:30. 4. 2024

Datum stažení: N/A

0 dokumentů

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Datum vyvěšení:30. 4. 2024

Datum stažení: N/A

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů