Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Velká Kraš od 1.5.2015

Datum vyvěšení:9. 4. 2015/Datum stažení:31. 12. 2021

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů