Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Obnova kulturních památek-kostel sv. Floriána ve Velké Kraši

Datum vyvěšení:30. 6. 2016/Datum stažení:N/A

Olomoucký kraj, poskytl účelovou dotaci ve výši 200 000,-Kč z dotačního titulu Obnova kulturních památek na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s obnovou kulturní památky kaple svatého Floriána ve. Velké Kraši, okres Jeseník, obec Velká Kraš, par.č.st. 57, k.ú. Velká Kraš.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů