Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Obnova zeleně v obci Velká Kraš 2009

Datum vyvěšení:20. 10. 2012/Datum stažení:N/A

Název projektu:CZ.1.02/6.3.00/08.03548  Obnova zeleně v obci Velká Kraš 2009

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudružnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Cíl projektu: Zlepšování stavu přírody a krajiny

Realizací projektu je regenerace vegetačních ploch v intravilánu obce Velká Kraš – odstranění nežádoucích dřevin, založení trávníkových ploch, ošetření stromů a výsadby stromů a keřů. 

Součástí projektu je založení lesního biocentra v k.ú. Fojtova Kraš.

 

Celkové uznatelné náklady na akci :      1 238 221,-Kč

 

Příspěvek z ERDF :                                       1 052 487,85 Kč     85%

Příspěvek SFŽP :                                                       61 911,05 Kč     5%

Příspěvek ze zdrojů obce Velká Kraš :                123 822,10 Kč     10%

 

Realizace projektu : 2009 - 2011

Realizační firma : Gardner zahrady, s.r.o., Nová Červená Voda 85, 790 58 Stará Červená Voda               

 

Řídící orgán :                          MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zprostředkující subjekt :        STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Příjemce dotace :                     OBEC VELKÁ KRAŠ

 

Akceptační číslo projektu : 09027366

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů