Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním

Datum vyvěšení:26. 6. 2024/Datum stažení:30. 4. 2025

na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Technického odboru (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-1/2024-811, že v katastrálním území Fojtova Kraš obce Velká Kraš bude dne 12.7.2024 zahájena obnova katastrálního operátu zjišťováním průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov. Vlastníci nemovitostí budou ke zjišťování průběhu hranic písemně zváni nejméně týden předem.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů