Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Povinnosti vlastníků nemovitostí podle zákona o dani z nemovitostí související s obnovou katastrálního operátu

Datum vyvěšení:11. 10. 2023/Datum stažení:2. 2. 2024

Upozorňujeme na povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2024, a to z důvodu změny vlastnictví k nemovitým věcem v roce 2023 (kupní smlouvy, darovací smlouvy, usnesení o dědictví, převody družstevních bytů do osobního vlastnictví, vydání stavebního povolení, kolaudace, pozemková úprava, revize a jiné změny – změny výměry nebo druhu pozemku) místně příslušnému Finančnímu úřadu pro Olomoucký kraj, Územnímu pracovišti v Jeseníku.                                                Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je 31. 1. 2024.                                                                                                                                                                 V případě nejasností nás kontaktujte na tel.: 584494111, 584494362 nebo se dostavte v úřední den pondělí, středa 8:00 – 17:00 na územním pracovišti v Jeseníku.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů