Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Projekt Energetické úspory pro KD Velká Kraš

Datum vyvěšení:21. 12. 2015/Datum stažení:N/A

Projekt, realizovaný v roce 2014-2015, byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí

Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie

Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla 

Smlouva o poskytnutí dotace č.14164983  byla podepsána dne 06. 11. 2014

Identifikační údaje:
Celkové uznatelné náklady projektu:
Příspěvek z fondu EU: 
Příspěvek SFŽP ČR:
Příspěvek Obce Velká Kraš:
EDS 115D222003885
2 663 620 Kč
2 264 077 Kč
133 181 Kč
266 362 Kč

POPIS PROJEKTU:

Projekt řešil zateplení pláště budovy, výměnu oken a dveří, výměnu kotle na tuhá paliva.

Řídící orgán:MINISTRSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zprostředkující subjekt:STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Příjemce dotace:Obec Velká Kraš

 

Poradenství, zpracování a administrace žádosti: IWWA, s.r.o. Kroměříž

Technický dozor: Josef Omelka

Zakázku realizovala firma ZETOS, spol. s r.o. , Velká Kraš 125, 790 58 Velká Kraš

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů