Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Projekt Ohřev solárního systému na koupališti Velká Kraš

Datum vyvěšení:17. 12. 2013/Datum stažení:N/A

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí.

Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie

Oblast podpory 3.1 – Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení

Smlouva o poskytnutí dotace č. 11102393 byla podepsána dne 21. 8. 2013.

dentifikační číslo projektu:
Datum zahájení projektu:
Datum ukončení projektu:

Celkové náklady projektu:
Příspěvek z fondu EU:
Příspěvek SFŽP ČR:
Příspěvek Obce Velká Kraš:

Nezpůsobilé výdaje:
 EDS 115D222001931
 11. 10. 2011
 28. 6. 2013

 707 200   Kč   100%
256 032   Kč     36%
15 060   Kč       2%
30 121  Kč       4%
405 987  Kč     58%


POPIS PROJEKTU:

Předmětem projektu je instalace solárního systému na ohřev teplé užitkové vody umístěného na střeše objektu koupaliště Velká Kraš.

 

CÍLEM PROJEKTU je: 

- snížit energetickou náročnost na ohřev teplé užitkové vody 

REALIZACE PROJEKTU: 

Projektová dokumentace: Jarmila Slavíková, Brno

Poradenství, zpracování, administrace žádosti: IWWA s.r.o. Kroměříž

Technický dozor: Josef Omelka

Zakázku realizovala firma: QUANTUM, a.s. Vyškov 

 

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů