Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Projekt Sanace svahu za čp. 444 v obci Velká Kraš

Datum vyvěšení:16. 9. 2014/Datum stažení:N/A

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)

Oblast podpory 6.6 – Prevence sesuvů a skladních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti

Smlouva o poskytnutí dotace č. 13144106 byla podepsána dne  11. 8. 2014.

Identifikační číslo projektu:
Datum zahájení projektu:
Datum ukončení projektu:

Celkové náklady projektu:
Příspěvek z fondu EU:
Příspěvek SFŽP ČR:Příspěvek Obce Velká Kraš:

 

Nezpůsobilé výdaje:

 EDS 115D122002854 
 23. 11. 2012
 31. 10. 2014
 
 773 173   Kč    100%
550 864   Kč      71%
32 403   Kč        4%
64 809   Kč        9%

 125 097   Kč      16%


POPIS PROJEKTU:

Předmětem projektu je sanace nestabilních bloků granitoidních hornin za č.p. 444 u koupaliště v obci Velká Kraš:

-      odstranění nestabilní stromové vegetace v daném prostoru

-      očistění zvětralého horninového masivu až na skalní podklad

-      odtěžení uvolněných bloků horninového masívu

-      zpevnění a zajištění záchytnou sítí kotvenou do svahu.

 Součástí projektu je i následný geotechnický monitoring.

 

CÍLEM PROJEKTU je:

-      stabilizace svahu, zamezení pádu nestabilních bloků hornin včetně pádu vzrostlých stromů

-      odstranění rizika ohrožení stability domu čp. 444 a zdraví osob


REALIZACE PROJEKTU:

Projektová dokumentace: Unigeo a.s., Ostrava-Hrabová

Poradenství, zpracování žádosti: Unigeo a.s., Ostrava-Hrabová

Technický dozor: Josef Omelka, IWW engeneering, s.r.o. Kroměříž

Zakázku realizovala firma: Unigeo a.s., Ostrava-Hrabová 


ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů