Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Rekonstrukce větrolamu

Datum vyvěšení:20. 10. 2012/Datum stažení:N/A

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí, Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF), oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur.

Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána dne 3.8.2012.

Identifikační číslo projektu:
Datum zahájení projektu:
Datum ukončení projektu:

Celkové náklady projektu:
Příspěvek z fondu EU ERDF:
Příspěvek SFŽP ČR:
Příspěvek Obce Velká Kraš:

  Nezpůsobilé výdaje:
    10057116
   květen 2009
   prosinec 2012

    3 141 922  Kč        100%
    2 532 730  Kč     80,61%
       148 984  Kč       4,74%
       297 968  Kč       9,48%

      162 240  Kč       5,17%  POPIS PROJEKTU:

Předmětem projektu je obnova větrolamu v k.ú. Velká Kraš. V rámci realizace byly odstraněny přestárlé topoly a nevhodné dřeviny. Na ploše 1,7 ha bylo vysázeno více jak tisíc nových ovocných a neovocných stromů a keřů. Součástí projektu je i jejich následná péče.

 

CÍLEM PROJEKTU je:

-      obnova krajinných struktur

-      ochrana půdy před erozí a prudkých západních větrů.

 

REALIZACE PROJEKTU:

Technický dozor: Ing. Roman Putko Jeseník

Realizaci provedla firma Gardner zahrady, s.r.o. Nová Červená Voda

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů