Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Rozpočet 2009 - schválený

Datum vyvěšení:10. 2. 2009/Datum stažení:26. 2. 2009

PŘÍJMY
 PopisPříjmy
01111/Daň z příjmu FO-ZČ1400000
01112/Daň z příjmu FO-SD200000
01113/DPFO-kapitálové výnosy118000
01121/DPPO2040000
01122/DPPO-obec190080
01211/DPH2600000
01337/Poplatek za KO381650
01341/Poplatek za psa15550
01344/poplatek ze vstupného10000
01345/Popaltek z ubytovacích kapacit1000
01361/Správní poplatky10000
01511/Daň z nemovitosti960000
02460/Splátky půjč. prostředků od obyvatel40000
04112/Neinvestiční přijaté transféry od krajů75600
04134/Převody z rozpočtových účtů64700
   
   
   
1019Příjmy z pronájmů pozemků8100
2310Pitná voda230000
3314Činnost knihovnická500
3399Ostatní záležitosti kultury-příjmy11400
3419Koupaliště-příjmy288000
3419Tělocvična8000
3612Byty-nájmy580000
3613Nebytové prostory-nájmy87000
3634Větrná elektrárna-výroba el.700000
3726Využívání separ.odpadů56000
3745Péče o vzhled obce-za služby20000
6171Činnost místní správy-kopírování,fóliování62000
6310Obecné příjmy-úroky z BÚ30000
   
   
 Zůstatek FRB k 31.12.2008533658,2
 Zůstatky na BÚ k 31.12.2008150318,6
  10871557
VÝDAJE
ParagrafPopisVýdaj
2119Záležitosti těžebního průmyslu2000
2212Silnica-Místní komunikace,mosty200000
2310Pitná voda380000
3111Předškolní zařízení - MŠ250000
3113Základní školy370000
3141Školní stravování - MŠ140000
3314Činnost knihovnická30000
3319Ostatní záležitosti kultury/muzeum34000
3322Zachování a obnova kulturních památek10000
3399Ostatní záležitosti kultury/SPOZ120000
3419Koupaliště,tělocvična,hřiště550000
3421Využití volného času dětí a mládeže30000
3612Bytové hospodářství300000
3613Nebytové prostory250000
3631Veřejné osvětlení220000
3632Pohřebnictví30000
3634Lokální zásobování teplem - větrná elektrárna50000
3721Sběr a svoz nebezpečných odpadů50000
3722Sběr a svoz komunálních odpadů480000
3726Využívání a zneškonování ostatních odpadů150000
3745Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň280000
4351Pečovatelská služba67000
5512Požární ochrana120000
6112Zastupitelstvo obce900000
6171Regionální a místní správa2710130
6310Obecné výdaje z finančních operací335000
6320Pojištění70000
6330Převody vlastním fondům 64700
6399Ostatní finanční operace190080
6409Ostatní činnosti jinde nezařezené/rezerva6246,78
   
Financování  
 Finanční výpomoc FRB700000
 Finanční výpomoc SMOJ800000
 GEMB 8x52000416000
 GEMB 12x47200566400
   
  10871557
ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů