Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Sběrný dvůr Velká Kraš

Datum vyvěšení:3. 7. 2012/Datum stažení:N/A

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a  Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu  životního prostředí. Prioritní osa 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána dne 25. 1. 2011.

Identifikační číslo projektu: 09044684

Datum zahájení projektu: listopad 2010

Datum ukončení projektu: červen 2011


Celkové náklady projektu: 7 324 861 Kč 100%

Příspěvek z fondu EU:      6 226 131 Kč 85%

Příspěvek SFŽP ČR:           366 243 Kč 5%

Příspěvek Obce Velká Kraš:732 487 Kč 10%


POPIS PROJEKTU:

Předmětem projektu byla rekonstrukce nevyužívaného objektu bývalých garáží JZD na sběrný dvůr obce včetně vybavení.


CÍLEM PROJEKTU je:

-zkvalitnit nakládání s odpady

-navýšení kapacity zpracování a třídění

odpadů o 100,7 tun/rok.


REALIZACE PROJEKTU:

Projektová dokumentace: STING, s.r.o. Jeseník

Poradenství, zpracování a administrace žádosti:

Bc. Miroslav Lucký, Šumperk

Technický dozor: Jindřich Zapletal, KARYO Žulová

Zakázku realizovala firma ZETOS, spol. s r.o. Velká Kraš

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů