Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Správce, "Mateřská škola Velká Kraš, příspěvková organizace" jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

Datum vyvěšení:25. 5. 2018/Datum stažení:N/A

Správce: Mateřská škola Velká Kraš, příspěvková organizace, se sídlem Velká Kraš 124, 790 58 Velká Kraš, IČ: 70985502          jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").

Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ:04223748.

Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.

 

Kontaktními údaji pověřence jsou:

1.      ID datové schránky5b36car

2.      adresa sídla: Palackého 150/8, 796 01 Prostějov

3.      telefonní číslo:703 140 006, 733 281 378, 732 464 854

4.      e-mail:poverenec@gdprdoskol.cz

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů