Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Stanovení DP Dolní Červená Voda na výhradním ložisku Vidnava (3099101) a povolení hornické činnosti

Datum vyvěšení:25. 1. 2022/Datum stažení:10. 2. 2022

Ministerstvo životního prostředí ČR - oznámení záměru: 

„Stanovení DP Dolní Červená Voda na výhradním ložisku Vidnava (3099101) a povolení hornické činnosti“                                                                                                        - zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I podle §4 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - celý záměr je k nahlédnutí v listinné podobě, úřední hodiny, kanceláři podatelny OÚ Velká Kraš.                                 Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření k oznámení o záměru příslušnému úřadu ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení tohoto záměru na úřední desce dotčeného kraje.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů