Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Svazek Sdružení obcí střední Moravy - Oznámení o zveřejnění dokumentů

Datum vyvěšení:26. 2. 2024/Datum stažení:N/A

návrh rozpočtu na r. 2024; návrh závěrečného účtu za r. 2023; Fin 2-12 M; výkaz zisku a ztráty; rozvaha; příloha a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023; střednědobý rozpočtový výhled SOSM 2023-2026

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů