Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš

... obec založena od roku 1256

Veřejná vyhláška

Datum vyvěšení:3. 4. 2024/Datum stažení:19. 4. 2024

ve věci žádosti Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje se sídlem Zubatého 1, 614 00 Brno, IČ: 70884099, o povolení trhacích prací malého rozsahu za účelem částečné demolice objektů na pozemcích par. č. 51/10 a 51/14 v k. ú. Fojtova Kraš, 778 451, neznámému vlastníkovi pozemku par. č. 51/19 v k. ú. Fojtova Kraš, 778 451.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů